ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ลำดับ
เลขที่รายการ
รหัสพนักงาน
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อ - นามสกุล (English)
ตำแหน่ง
ฝ่าย/แผนก
หน้าที่รับผิดชอบ
Email
เบอร์โทรศัพท์
บริษัทต้นสังกัด
ตรวจสอบสิทธิ์ที่ทำการขออนุมัติ
บริษัทเข้าใช้งาน
ข้อมูลผู้ทำรายการ
วันที่ทำรายการ
ผลการอนุมัติ
วันที่ขอเริ่มใช้สิทธิ์
Resend Mail
 
v
v
v
 
1RC-MIS-004E1472040740550993สุนันท์ มะลิเลิศSunan MalilertFleet Managerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...sunan_ma@mibholding.com085-835-1323บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/17/2015 9:11:03 AMApprove30/04/2015 
2RC-MIS-004E1472040738588135ชลธิชา อ้อวิเศษChonticha OwisetAccountบัญชี อ่านต่อทำเอกสารแจ้งหนี้ / วางบิลchonticha_o@mibholding.com085-835-2504บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด4/9/2015 1:59:00 PMApprove30/04/2015 
3RC-MIS-004E1472040738588136สุวนันท์ จูเผื่อนSuwanan JoophuanAccountบัญชี อ่านต่อทำเอกสารแจ้งหนี้ / วางบิลsuwanan_j@mibholding.com085-835-2504บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด4/9/2015 1:59:01 PMApprove30/04/2015 
4RC-MIS-004E1472030737580259ืืนันทวัน วงค์แจ้Nantawan WongjaeAccountบริหารงานขนส่ง อ่านต่อบันทึกค่าใช้จ่ายnantawan_w@mibholding.com085-835-7146บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)3/13/2015 11:56:38 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying26/03/2015
5RC-MIS-004E147203073631378สุสถา หวังพงษ์พิพัฒน์Susatha WhangpongpipatFleet Managerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...susatha_w@doublea1991.com085-835-0902บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)3/13/2015 9:09:54 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying26/03/2015
6RC-MIS-004E1472030734545319ศุภรัตน์ อารีชาติSupharat Arreechatพนักงานจ่ายงาน(เปิด-ปิดงาน)บริหารงานขนส่ง อ่านต่อจ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานขนส่งตามแผนการขนส่ง ...supharat_a@mibholding.com085-835-5223บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด3/12/2015 1:53:53 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying25/03/2015
7RC-MIS-004E1472030734568299สมหมาย คำกลิ่นSommai KhamklinCustomer Serviceขาย อ่านต่อรักษาฐานลูกค้าและหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงาน...sommai@mibholding.com085-835-1382บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัด3/12/2015 1:53:53 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying25/03/2015
8RC-MIS-004E1472030733552227สุภาพร สุพะตะSupaporn Supataพนักงานจ่ายงาน(เปิด-ปิดงาน)บริหารงานขนส่ง อ่านต่อจ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานขนส่งตามแผนการขนส่ง ...joy.supaporn@gmail.com080-574-2816บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)3/9/2015 9:12:20 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying20/03/2015
9RC-MIS-004E1472030732580103เณรัชญา คุณชินNaruchaya KunchinAccountบัญชี อ่านต่อคีย์เอกสารบิลก๊าซnaruchaya_k@mibholding.com085-835-2032บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)3/3/2015 11:08:58 AMApprove16/03/2015 
10RC-MIS-004E1472020731572362พิมพิไล กองชุมพลPimpilai Kongchumpolเจ้าหน้าที่ ทะเบียนประวัติและอุปกรณ์ส่วนควบบริหารงานขนส่ง อ่านต่อจัดเก็บทะเบียน พรบ.และประกันภัยรถ ควบคุมการเบ...pimpilaitoey.1989@gmail.com085-835-1854บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด2/25/2015 4:18:30 PMApprove10/03/2015 
11RC-MIS-004E1472020729561112พรรณวิภา แท่นหินPanwipa TanhinPlannerวางแผน อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...controlroom_dbs2@mibholding.com085-835-1929บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัด2/16/2015 2:39:36 PMApprove27/02/2015 
12RC-MIS-004E1472020729534710พุทธิวัฒน์ ถิระถาวรทรัพย์Phuttiwat ThirathavornsubPlannerวางแผน อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...phuttiwat_t@mibholding.com085-835-2711บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัด2/16/2015 2:39:36 PMApprove27/02/2015 
13RC-MIS-004E1472020727580103เณรัชญา คุณชินNaruchaya Kunchinเจ้าหน้าที่ เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้บัญชี อ่านต่อติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง...wanlada_r@mibholding.com085-835-4544บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)2/16/2015 9:49:12 AMApprove27/02/2015 
14RC-MIS-004E147202072631378สุสถา หวังพงษ์พิพัฒน์Susatha WhangpongpipatFleet Managerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...susatha_w@doublea1991.com085-835-0902บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)2/14/2015 3:59:39 PMApprove27/02/2015 
15RC-MIS-004E1472020725541312จิรายุทธ วงษ์จำปาChirayut WongjumpaFleet Maintenance Managerบริหารจัดการงานยาง อ่านต่อควบคุม และบริหาร ให้รถบรรทุก และกระบะบรรทุก ...chirayut_w@mibholding.com085-835-5093บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด2/13/2015 1:33:25 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying26/02/2015
16RC-MIS-004E147202071821509วัลย์ละดา รถไฟรีWanlada Rodfireeเจ้าหน้าที่ เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง...wanlada_r@mibholding.com0858354544บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)2/11/2015 9:43:07 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying24/02/2015
17RC-MIS-004E1472020715544982บังอร อุดมรักษ์Bangon Udomrakเจ้าหน้าที่ เงินเดือนบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อเพ่ิมประวัติพนักงานลงระบบ TMSbangon_u@mibholding.com085-835-1273บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)2/6/2015 4:16:26 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying19/02/2015
18RC-MIS-004E147202071418485651สุธารัตน์ สุดประเสริฐSutarat Sudprasertเจ้าหน้าที่ ทะเบียนประวัติและอุปกรณ์ส่วนควบทะเบียน อ่านต่อจัดเก็บทะเบียน พรบ.และประกันภัยรถ ควบคุมการเบ...sutarat_s@mibholding.com085-835-1073บริษัท เอ็ม.ไอ.บี โฮลดิ้ง จำกัดบริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)2/5/2015 4:46:15 PMCEO (บริษัทเข้าใช้งาน) is verifying18/02/2015
19RC-MIS-004E147201071222609มนัฏชา นาวาพนมManatcha Navapranomเจ้าหน้าที่ เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้บัญชี อ่านต่อติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง...manatcha_n@mibholding.com085-835-1852บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด1/20/2015 1:23:53 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying02/02/2015
20RC-MIS-004E147201071213241ศิริลักษณ์ วงศ์พันธุ์เสือSiriluck Wongpunsour เจ้าหน้าที่ เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้บัญชี อ่านต่อติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง...siriluck_w@mibholding.com085-835-2077บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด1/20/2015 1:23:53 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying02/02/2015
21RC-MIS-004E147201071018359จินตนา งามสง่าJintana Ngamsangaเจ้าหน้าที่ เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้บัญชี อ่านต่อติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง...jintana_n@mibholding.com085-8352098บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด1/20/2015 1:14:53 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying02/02/2015
22RC-MIS-004E147201071018474252ปาริชาติ ทองทาParichart Thongtaเจ้าหน้าที่ เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้บัญชี อ่านต่อติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง...parichart_t@mibholding.com085-835-1783บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด1/20/2015 1:14:52 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying02/02/2015
23RC-MIS-004E1472010709172505สมชาย อมรเบญจรัตน์Somchai AmonbenjaratOutsourcing Transport & Planning officerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อตรวจสอบข้อมูลยางรถบรรทุก เปลี่ยนยาง สลับยาง ลมยางsomchai_a@mibholding.com085-835-4546บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จำกัดบริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/19/2015 11:17:32 AMApprove30/01/2015 
24RC-MIS-004E1472010708172505สมชาย อมรเบญจรัตน์Somchai AmonbenjaratOutsourcing Transport & Planning officerบริหารลูกค้า อ่านต่อตรวจสอบข้อมูลเรื่องยางรถบรรทุก งานสลับยาง ลมยางsomchai_a@mibholding.com085-835-4546บริษัท เอ็ม.ไอ.บี โฮลดิ้ง จำกัดบริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)1/19/2015 11:07:21 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying30/01/2015
25RC-MIS-004E147201070718452305อรนุช ลิ้มสว่างพูลวัตถุOranuch LimsawangpoonwutthuAccountบัญชี อ่านต่อตรวจสอบข้อมูลและบันทึกเบี้ยเลี้ยงoranuch_lem@mibholding.com0858355206บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP2)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP2)1/16/2015 3:17:38 PMApprove29/01/2015 
26RC-MIS-004E1472010706570813นกแก้ว ผ่านสุวรรณNokgaew PansuwanAccountปฏิบัติการ อ่านต่อคีย์ข้อมูลบิลก๊าซ ค่าปะยาง ค่าซ่อมnokgaew_p@mibholding.com080-192-3024บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/14/2015 10:01:08 AMApprove27/01/2015 
27RC-MIS-004E1472010705570673ณรงค์ หนองตะไกรNarong NongtakiaOperationปฏิบัติการ อ่านต่อประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส...narong_no@mibholding.com085-835-2053บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/14/2015 9:53:57 AMApprove27/01/2015 
28RC-MIS-004E1471120704551590จันทราศรี อ่อนลีJantarasri Onleeจนท.ตรวจสอบความปลอดภัย Safety(Admin)ทะเบียน อ่านต่อตรวจสอบ (Inspection)งานด้านความปลอดภัยที่ได้ร...jantarasri_o@mibholding.com085-835-1180บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)12/9/2014 2:42:32 PMApprove22/12/2014 
29RC-MIS-004E1471120703551590จันทราศรี อ่อนลีJantarasri Onleeจนท.ตรวจสอบความปลอดภัย Safety(Admin)ทะเบียน อ่านต่อตรวจสอบ (Inspection)งานด้านความปลอดภัยที่ได้ร...jantarasri_o@mibholding.com085--83-5118บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)12/9/2014 2:36:28 PMApprove22/12/2014 
30RC-MIS-004E1471120702568301รจนาพร อรภักดีRodjanaporn Onpakdeeจนท.ตรวจติดตามการขนส่ง (GPS)บริหารงานขนส่ง อ่านต่อติดตามสถานะรถในระบบ TMS ผ่าน Timetable Monit...bhllogistics@NULL085-835-4696บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัด12/8/2014 2:29:22 PMApprove06/02/2015 
Page 1 of 14 (401 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
13
14
Next