ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ลำดับ
เลขที่รายการ
รหัสพนักงาน
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อ - นามสกุล (English)
ตำแหน่ง
ฝ่าย/แผนก
หน้าที่รับผิดชอบ
Email
เบอร์โทรศัพท์
บริษัทต้นสังกัด
ตรวจสอบสิทธิ์ที่ทำการขออนุมัติ
บริษัทเข้าใช้งาน
ข้อมูลผู้ทำรายการ
วันที่ทำรายการ
ผลการอนุมัติ
วันที่ขอเริ่มใช้สิทธิ์
Resend Mail
 
v
v
v
 
1RC-MIS-004E1472050750541185จิตรลดา แก้วบุญเมืองJitlada Keawboonmuangเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการขนส่ง (GPS)ปฏิบัติการ อ่านต่อติดตามสถานะรถในระบบ TMS ผ่าน Timetable Monit...customer_1@mibholding.com085-8351661บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)5/22/2015 2:14:50 PMMIS Manager is verifying04/06/2015
2RC-MIS-004E1472050749570813นกแก้ว ผ่านสุวรรณNokgaew PansuwanAccountบริหารงานขนส่ง อ่านต่อวางแผนการเดินรถnokgaew_p@mibholding.com080-192-3024บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)5/11/2015 2:33:13 PMApprove22/05/2015 
3RC-MIS-004E1472050748580414นงนุช ทังสฤดีNongnuch TangsarudeeAdminบริหารงานขนส่ง อ่านต่อวางแผนการเดินรถืnongnuch_t@NULL085-835-1540บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)5/6/2015 2:32:53 PMApprove19/05/2015 
4RC-MIS-004E1472040747580363สุทธิดา มากยิ่งSuttida MakyingAccountบัญชี อ่านต่อแจ้งหนี้ค่าขนส่งsuttida_m@mibholding.com085-835-7160บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)4/30/2015 2:22:56 PMApprove13/05/2015 
5RC-MIS-004E1472040746560466คชาภรณ์ ศรีจรัสแสงKachaporn Srijaratsangหัวหน้างาน ตรวจสอบและเปิด-ปิดงานขนส่งบริหารงานขนส่ง อ่านต่อควบคุมการ จ่ายงานขนส่งของ เจ้าหน้าที่เปิด-ปิด...gps_lnslog@mibholding.com0858352081บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/28/2015 4:08:20 PMApprove11/05/2015 
6RC-MIS-004E1472040745552227สุภาพร สุพะตะSupaporn Supataพนักงานจ่ายงาน(เปิด-ปิดงาน)บริหารงานขนส่ง อ่านต่อจ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานขนส่งตามแผนการขนส่ง ...customer_1@mibholding.com085-835-6035บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/28/2015 11:47:48 AMApprove11/05/2015 
7RC-MIS-004E1472040744552227สุภาพร สุพะตะSupaporn Supataพนักงานจ่ายงาน(เปิด-ปิดงาน)บริหารงานขนส่ง อ่านต่อจ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานขนส่งตามแผนการขนส่ง ...customer_1@mibholding.com085-835-6035บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/28/2015 11:35:28 AMApprove11/05/2015 
8RC-MIS-004E1472040743580212สุภนิดา ยามีSuphanida YameeAccountบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อติดตามการทำงานของพนักงานจัดส่งsupanida_y@mibholding.com085-835-7145บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/27/2015 4:50:18 PMApprove08/05/2015 
9RC-MIS-004E1472040742580089วาสนา จันทร์พุทธาWassana JanputthaAccountบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อติดตามการทำงานของพนักงานจัดส่งwasana_ja@mibholding.com085-835-1316บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/27/2015 4:43:14 PMApprove08/05/2015 
10RC-MIS-004E1472040741580213วาสนา ทรงพินิจWatsana Songpinitเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อติดตามการทำงานของพนักงานจัดส่งwatsana_so@mibholding.com085-835-7193บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/27/2015 4:36:19 PMMIS Manager is verifying08/05/2015
11RC-MIS-004E1472040740550993สุนันท์ มะลิเลิศSunan MalilertFleet Managerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...sunan_ma@mibholding.com085-835-1323บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/17/2015 9:11:03 AMApprove30/04/2015 
12RC-MIS-004E1472040738588135ชลธิชา อ้อวิเศษChonticha OwisetAccountบัญชี อ่านต่อทำเอกสารแจ้งหนี้ / วางบิลchonticha_o@mibholding.com085-835-2504บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด4/9/2015 1:59:00 PMApprove30/04/2015 
13RC-MIS-004E1472040738588136สุวนันท์ จูเผื่อนSuwanan JoophuanAccountบัญชี อ่านต่อทำเอกสารแจ้งหนี้ / วางบิลsuwanan_j@mibholding.com085-835-2504บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด4/9/2015 1:59:01 PMApprove30/04/2015 
14RC-MIS-004E1472030737580259ืืนันทวัน วงค์แจ้Nantawan WongjaeAccountบริหารงานขนส่ง อ่านต่อบันทึกค่าใช้จ่ายnantawan_w@mibholding.com085-835-7146บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)3/13/2015 11:56:38 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying26/03/2015
15RC-MIS-004E147203073631378สุสถา หวังพงษ์พิพัฒน์Susatha WhangpongpipatFleet Managerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...susatha_w@doublea1991.com085-835-0902บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)3/13/2015 9:09:54 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying26/03/2015
16RC-MIS-004E1472030734545319ศุภรัตน์ อารีชาติSupharat Arreechatพนักงานจ่ายงาน(เปิด-ปิดงาน)บริหารงานขนส่ง อ่านต่อจ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานขนส่งตามแผนการขนส่ง ...supharat_a@mibholding.com085-835-5223บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด3/12/2015 1:53:53 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying25/03/2015
17RC-MIS-004E1472030734568299สมหมาย คำกลิ่นSommai KhamklinCustomer Serviceขาย อ่านต่อรักษาฐานลูกค้าและหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงาน...sommai@mibholding.com085-835-1382บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัด3/12/2015 1:53:53 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying25/03/2015
18RC-MIS-004E1472030733552227สุภาพร สุพะตะSupaporn Supataพนักงานจ่ายงาน(เปิด-ปิดงาน)บริหารงานขนส่ง อ่านต่อจ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานขนส่งตามแผนการขนส่ง ...joy.supaporn@gmail.com080-574-2816บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)3/9/2015 9:12:20 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying20/03/2015
19RC-MIS-004E1472030732580103เณรัชญา คุณชินNaruchaya KunchinAccountบัญชี อ่านต่อคีย์เอกสารบิลก๊าซnaruchaya_k@mibholding.com085-835-2032บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)3/3/2015 11:08:58 AMApprove16/03/2015 
20RC-MIS-004E1472020731572362พิมพิไล กองชุมพลPimpilai Kongchumpolเจ้าหน้าที่ ทะเบียนประวัติและอุปกรณ์ส่วนควบบริหารงานขนส่ง อ่านต่อจัดเก็บทะเบียน พรบ.และประกันภัยรถ ควบคุมการเบ...pimpilaitoey.1989@gmail.com085-835-1854บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด2/25/2015 4:18:30 PMApprove10/03/2015 
21RC-MIS-004E1472020729561112พรรณวิภา แท่นหินPanwipa TanhinPlannerวางแผน อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...controlroom_dbs2@mibholding.com085-835-1929บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัด2/16/2015 2:39:36 PMApprove27/02/2015 
22RC-MIS-004E1472020729534710พุทธิวัฒน์ ถิระถาวรทรัพย์Phuttiwat ThirathavornsubPlannerวางแผน อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...phuttiwat_t@mibholding.com085-835-2711บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัด2/16/2015 2:39:36 PMApprove27/02/2015 
23RC-MIS-004E1472020727580103เณรัชญา คุณชินNaruchaya Kunchinเจ้าหน้าที่ เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้บัญชี อ่านต่อติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง...wanlada_r@mibholding.com085-835-4544บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)2/16/2015 9:49:12 AMApprove27/02/2015 
24RC-MIS-004E147202072631378สุสถา หวังพงษ์พิพัฒน์Susatha WhangpongpipatFleet Managerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...susatha_w@doublea1991.com085-835-0902บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)2/14/2015 3:59:39 PMApprove27/02/2015 
25RC-MIS-004E1472020725541312จิรายุทธ วงษ์จำปาChirayut WongjumpaFleet Maintenance Managerบริหารจัดการงานยาง อ่านต่อควบคุม และบริหาร ให้รถบรรทุก และกระบะบรรทุก ...chirayut_w@mibholding.com085-835-5093บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด2/13/2015 1:33:25 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying26/02/2015
26RC-MIS-004E147202071821509วัลย์ละดา รถไฟรีWanlada Rodfireeเจ้าหน้าที่ เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง...wanlada_r@mibholding.com0858354544บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)2/11/2015 9:43:07 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying24/02/2015
27RC-MIS-004E1472020715544982บังอร อุดมรักษ์Bangon Udomrakเจ้าหน้าที่ เงินเดือนบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อเพ่ิมประวัติพนักงานลงระบบ TMSbangon_u@mibholding.com085-835-1273บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)2/6/2015 4:16:26 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying19/02/2015
28RC-MIS-004E147202071418485651สุธารัตน์ สุดประเสริฐSutarat Sudprasertเจ้าหน้าที่ ทะเบียนประวัติและอุปกรณ์ส่วนควบทะเบียน อ่านต่อจัดเก็บทะเบียน พรบ.และประกันภัยรถ ควบคุมการเบ...sutarat_s@mibholding.com085-835-1073บริษัท เอ็ม.ไอ.บี โฮลดิ้ง จำกัดบริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)2/5/2015 4:46:15 PMCEO (บริษัทเข้าใช้งาน) is verifying18/02/2015
29RC-MIS-004E147201071222609มนัฏชา นาวาพนมManatcha Navapranomเจ้าหน้าที่ เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้บัญชี อ่านต่อติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง...manatcha_n@mibholding.com085-835-1852บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด1/20/2015 1:23:53 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying02/02/2015
30RC-MIS-004E147201071213241ศิริลักษณ์ วงศ์พันธุ์เสือSiriluck Wongpunsour เจ้าหน้าที่ เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้บัญชี อ่านต่อติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง...siriluck_w@mibholding.com085-835-2077บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด1/20/2015 1:23:53 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying02/02/2015
Page 1 of 14 (411 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
13
14
Next