ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ลำดับ
รหัสพนักงาน
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อ - นามสกุล (English)
ตำแหน่ง
ฝ่าย/แผนก
หน้าที่รับผิดชอบ
Email
เบอร์โทรศัพท์
บริษัทต้นสังกัด
ตรวจสอบสิทธิ์ที่ทำการขออนุมัติ
บริษัทเข้าใช้งาน
เลขที่รายการ
ข้อมูลผู้ทำรายการ
วันที่ทำรายการ
ผลการอนุมัติ
วันที่ขอเริ่มใช้สิทธิ์
Resend Mail
 
v
v
v
 
1551590จันทราศรี อ่อนลีJantarasri Onleeจนท.ตรวจสอบความปลอดภัย Safety(Admin)ทะเบียนตรวจสอบ (Inspection)งานด้านความปลอดภัยที่ได้ร... อ่านต่อjantarasri_o@mibholding.com085-835-1180บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)RC-MIS-004E147112070412/9/2014 2:42:32 PMApprove22/12/2014 
2551590จันทราศรี อ่อนลีJantarasri Onleeจนท.ตรวจสอบความปลอดภัย Safety(Admin)ทะเบียนตรวจสอบ (Inspection)งานด้านความปลอดภัยที่ได้ร... อ่านต่อjantarasri_o@mibholding.com085--83-5118บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E147112070312/9/2014 2:36:28 PMApprove22/12/2014 
3568301รจนาพร อรภักดีRodjanaporn Onpakdeeจนท.ตรวจติดตามการขนส่ง (GPS)บริหารงานขนส่งติดตามสถานะรถในระบบ TMS ผ่าน Timetable Monit... อ่านต่อbhllogistics@NULL085-835-4696บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดRC-MIS-004E147112070212/8/2014 2:29:22 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying19/12/2014
4544982บังอร อุดมรักษ์Bangon Udomrakจนท.เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้บริหารทรัพยากรมนุษย์ติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง... อ่านต่อbangon_u@mibholding.com085-835-1273บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E147112070112/2/2014 4:27:10 PMApprove17/12/2014 
5544982บังอร อุดมรักษ์Bangon Udomrakจนท.เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้บริหารทรัพยากรมนุษย์ติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง... อ่านต่อbangon_u@mibholding.com085-835-1273บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)RC-MIS-004E147112069912/2/2014 3:26:55 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying15/12/2014
6544982บังอร อุดมรักษ์Bangon Udomrakจนท.เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้บริหารทรัพยากรมนุษย์ติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง... อ่านต่อbangon_u@mibholding.com084-833-7717บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E147112069812/2/2014 3:20:46 PMApprove15/12/2014 
718403915ลำใย นิลแก้วLumyui NinkaewAdminวางแผนคีย์แผนงาน อ่านต่อLumyai_na@mibholding.com085-835-1183บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E147112069612/1/2014 11:23:04 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying12/12/2014
8540886วรัญญา แย้มเจริญWaranya YamjalernAdminวางแผนคีย์แผนงาน อ่านต่อwaranya_y@mibholding.com0858351533บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E147112069612/1/2014 11:23:05 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying12/12/2014
9551590จันทราศรี อ่อนลีJantarasri Onleeจนท.ตรวจสอบความปลอดภัย Safety(Admin)NULLตรวจสอบ (Inspection)งานด้านความปลอดภัยที่ได้ร... อ่านต่อjantarasri_o@mibholding.com080-409-2194บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E147111069511/25/2014 3:19:51 PMApprove18/12/2014 
1018403915ลำใย นิลแก้วLumyui NinkaewAdminวางแผนคีย์ข้อมูลแผนงาน อ่านต่อLumyai_na@mibholding.com085-835-1183บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E147111069311/24/2014 1:52:48 PMApprove05/12/2014 
11540886วรัญญา แย้มเจริญWaranya YamjalernAdminวางแผนคีย์ข้อมมูลแผนงาน อ่านต่อwaranya_y@mibholding.com0858351533บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E147111069311/24/2014 1:52:48 PMApprove05/12/2014 
12540770ชไมพร คำเขียวChamaiporn Khamkhiao AccountบัญชีGL อ่านต่อac_dbsap@mibholding.com085-835-3603บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดRC-MIS-004E147111069211/13/2014 11:52:28 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying26/11/2014
13562345นงนุช ญาติโพธิ์ื์ืnongnuch YatphoAccountบัญชีบัญชี AR อ่านต่อnongnuch_y@mibholding.com085-835-1781บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดRC-MIS-004E147111069111/13/2014 11:40:29 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying26/11/2014
14578494สุพัชนีย์ ดวงจันทร์Supatchani DuangchanSaleขายหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา... อ่านต่อsupatchani@mibholding.com085-835-4665บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดRC-MIS-004E147111069011/5/2014 4:32:32 PMApprove18/11/2014 
15551680อิดธภูมิ เขียวกลมItapoom KhiawklomOutsourcing Transport & Planning officerบริหารงานขนส่งสรรหาเเละวางเเผนรถร่วม อ่านต่อitapoom_k@mibholding.com085-835-2087บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัดRC-MIS-004E147111068811/5/2014 3:03:04 PMApprove16/02/2015 
16578500เบญญาภา ราชพัฒน์Benyapa RatchapatOutsourcing Transport & Planning officerบริหารงานขนส่งสรรหาและวางแผนรถร่วม อ่านต่อbenyapa_r@mibholding.com085-835-1587บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัดRC-MIS-004E147111068811/5/2014 3:03:03 PMApprove16/02/2015 
17542576น้ำทิพย์ ไข่กิ่งNamtip Khaikingพนักงานจ่ายงาน(เปิด-ปิดงาน)บริหารงานขนส่งจ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานขนส่งตามแผนการขนส่ง ... อ่านต่อadminbio_ptch@npp.co.th085-835-1756บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E147110068710/28/2014 12:17:55 PMApprove10/11/2014 
18541585ภัสราภรณ์ บูรณญเพ็ชรPatsaporn Buranayaphechจนท.ตรวจติดตามการขนส่ง (GPS)บริหารงานขนส่งติดตามสถานะรถในระบบ TMS ผ่าน Timetable Monit... อ่านต่อcustomer_1@mibholding.com085-835-1661บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E147110068510/28/2014 8:46:19 AMApprove10/11/2014 
1948413สุทธินี ศรีจันทร์ตาSutthinee Srijantaจนท.ตรวจติดตามการขนส่ง (GPS)บริหารงานขนส่งติดตามสถานะรถในระบบ TMS ผ่าน Timetable Monit... อ่านต่อcustomer_1@mibholding.com085-835-1661บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E147110068510/28/2014 8:46:19 AMApprove10/11/2014 
20570720ปาริชาติ ชัยสุนทรParichart Chaisuntornพนักงานจ่ายงาน(เปิด-ปิดงาน)ปฏิบัติการจ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานขนส่งตามแผนการขนส่ง ... อ่านต่อsomporn_su@npp.co.th085-835-2850บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E147110068410/27/2014 10:20:12 AMApprove07/11/2014 
2122949เสฎฐวุฒิ อำพรSattawut AmpornOperation Sup-ประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส... อ่านต่อsattawut_u@mibholding.com085-835-5996บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E147110068310/23/2014 2:58:59 PMApprove05/11/2014 
2218359จินตนา งามสง่าJintana Ngamsangaจนท.เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้บัญชีติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง... อ่านต่อjintana_n@mibholding.com085-8352098บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดRC-MIS-004E147110068110/22/2014 1:48:07 PMApprove11/11/2014 
2318474252ปาริชาติ ทองทาParichart Thongtaจนท.เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้บัญชีติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง... อ่านต่อparichart_t@mibholding.com085-835-1783บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดRC-MIS-004E147110068110/22/2014 1:48:07 PMApprove05/11/2014 
24570263จักรกฤษณ์ เวียงนนท์Jakkrit Wiangnonจนท.ตรวจสอบความปลอดภัย Safety(Admin)บริหารความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตรวจสอบ (Inspection)งานด้านความปลอดภัยที่ได้ร... อ่านต่อjukkhit_w@mibholding.com085-835-1084บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดRC-MIS-004E147110068010/16/2014 2:29:34 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying29/10/2014
25551001จิราภรณ์ จำติ๊บJiraporn JumtipAssistant to CEOบริหารประสานงาน ถ่ายทอดคำสั่ง และให้คำแนะนำต่อเจ้าห... อ่านต่อjiraporn_j@mibholding.com085-935-0335บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E147110067910/11/2014 2:42:14 PMApprove23/10/2014 
26570878อรวรรณ บุญยวงOrwan Boonyuangเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลบริหารทรัพยากรมนุษย์งานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล อ่านต่อorawan_b@mibholding.com085-835-1876บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดRC-MIS-004E147110067810/9/2014 12:08:08 PMApprove07/11/2014 
27548657กนกวรรณ ตันสุวรณรัตน์Kanokwan TonsuwannaratPlannerวางแผนประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว... อ่านต่อkanokwan@mibholding.com085-835-5083บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)RC-MIS-004E147110067710/1/2014 9:56:47 AMApprove14/10/2014 
28541585ภัสราภรณ์ บูรณญเพ็ชรPatsaporn Buranayaphechจนท.ตรวจติดตามการขนส่ง (GPS)บริหารงานขนส่งติดตามสถานะรถในระบบ TMS ผ่าน Timetable Monit... อ่านต่อcustomer_1@mibholding.com085-835-1661บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710906759/30/2014 3:21:58 PMApprove13/10/2014 
2948413สุทธินี ศรีจันทร์ตาSutthinee Srijantaจนท.ตรวจติดตามการขนส่ง (GPS)บริหารงานขนส่งติดตามสถานะรถในระบบ TMS ผ่าน Timetable Monit... อ่านต่อchaiyo1_aa@mibholding.com0858351212บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710906759/30/2014 3:21:57 PMApprove13/10/2014 
30578223วินัย กระแย้มWinai Kraycamจนท.ตรวจติดตามการขนส่ง (GPS)บริหารงานขนส่งติดตามสถานะรถในระบบ TMS ผ่าน Timetable Monit... อ่านต่อgps_bkt@mibholding.com085-835-4964บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัดRC-MIS-004E14710906749/25/2014 2:39:58 PMApprove23/10/2014 
Page 1 of 13 (374 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
12
13
Next