ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ลำดับ
เลขที่รายการ
รหัสพนักงาน
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อ - นามสกุล (English)
ตำแหน่ง
ฝ่าย/แผนก
หน้าที่รับผิดชอบ
Email
เบอร์โทรศัพท์
บริษัทต้นสังกัด
ตรวจสอบสิทธิ์ที่ทำการขออนุมัติ
บริษัทเข้าใช้งาน
ข้อมูลผู้ทำรายการ
วันที่ทำรายการ
ผลการอนุมัติ
วันที่ขอเริ่มใช้สิทธิ์
Resend Mail
 
v
v
v
 
1RC-MIS-004E1473020827582409วรัญญา เชื้อปานWaranya ChueapanPlannerNULL อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...waranya_c@mibholding.com085-835-7193บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)2/3/2016 9:12:58 AMApprove16/02/2016 
2RC-MIS-004E147301082611611364อนันต์ รัตนแก้วAnan RattanakaewSaleงานจัดซื้อ หรือจัดจ้าง อ่านต่อหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา...anan_r@mibholding.com0858354359บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 1:48:22 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying09/02/2016
3RC-MIS-004E147301082531500จิรเทพ ศรีประทุมJirathep sripratumSaleงานจัดซื้อ หรือจัดจ้าง อ่านต่อหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา...jirathepsripratum@gmail.com0858352802บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 1:43:17 PMApprove09/02/2016 
4RC-MIS-004E147301082438506ฆธาวุฒิ บัวแดงKatawut BoadaengSaleงานจัดซื้อ หรือจัดจ้าง อ่านต่อหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา...katawut_b@mibholding.com091-229-1078บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 1:36:24 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying09/02/2016
5RC-MIS-004E1473010823572330พีระกานต์ แสนชั่งPeerakan SanchungSaleงานจัดซื้อ หรือจัดจ้าง อ่านต่อหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา...peerakan2522@NULL091-229-1223บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 1:28:08 PMApprove09/02/2016 
6RC-MIS-004E1473010822530114นิรุตน์ สุขสีNirut SookseeSaleงานจัดซื้อ หรือจัดจ้าง อ่านต่อหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา...nirut_s@npp.co.th091-229-1144บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 1:17:09 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying09/02/2016
7RC-MIS-004E1473010821553115เกตสดา พลชาGatesada phonchaSaleงานจัดซื้อ หรือจัดจ้าง อ่านต่อหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา...gatesada.p@NULL091-229-1326บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 1:10:17 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying09/02/2016
8RC-MIS-004E1473010820552256เชิดศักดิ์ นามจังหรีดCherdsak NamjungreedSaleงานจัดซื้อ หรือจัดจ้าง อ่านต่อหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา...bom.cherdsak@gmail.com091-229-1125บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 1:04:49 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying09/02/2016
9RC-MIS-004E1473010819544852กรพิพัฒน์ ไชยมงคลKornpiput ChaimongkolSaleงานจัดซื้อ หรือจัดจ้าง อ่านต่อหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา...NULL@NULL091-229-1337บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 12:58:14 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying09/02/2016
10RC-MIS-004E147301081834855ยอดขวัญ ปนสันเทียะYodkwuan PonsanthaeFleet Managerบริหาร อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...yodkwuan_p@npp.co.th091-229-1505บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 10:11:30 AMApprove09/02/2016 
11RC-MIS-004E147301081751987ชริญญา ภูดวงCharinya PooduangFleet Managerบริหาร อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...Cha_rinya@hotmail.com091-229-1055บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 10:02:49 AMApprove09/02/2016 
12RC-MIS-004E1473010816532219สุพัตร พรรณาSupat PanranaFleet Managerบริหาร อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...Supat_p@npp.co.th091-229-1529บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 9:55:21 AMApprove09/02/2016 
13RC-MIS-004E1473010815560386สุริยา ตรีเพชรSuriya TreepetFleet Managerบริหาร อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...Suriya_tr@npp.co.th091-229-1462บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 9:34:38 AMApprove09/02/2016 
14RC-MIS-004E147301081449051ธงชัย ปรัชญาประเสริฐThongchai PratchyapraseartFleet Managerบริหาร อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...thongchai_py@npp.co.th091-229-1510บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 9:29:29 AMApprove09/02/2016 
15RC-MIS-004E147301081321023อนุชา พลสุวรรณAnucha PonsuwanFleet Managerบริหาร อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...Anucha_po@doublea1991.com085-835-1613บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 9:25:11 AMApprove09/02/2016 
16RC-MIS-004E147301081234848ขวัญชัย สุขใยKhwanchai SukyaiFleet Managerบริหาร อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...khwanchai_s@npp.co.th085-835-5785บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/26/2016 7:10:37 PMApprove08/02/2016 
17RC-MIS-004E1473010811548457ธีรพงษ์ ผางบ้านยางTheerapong PangbanyangFleet Managerบริหาร อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...Sing.theerapong1@gmail.com091-229-1067บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/26/2016 7:04:54 PMApprove09/02/2016 
18RC-MIS-004E1473010810532885สมพงษ์ เพชรประดับSomphong PhetpradapFleet Managerบริหาร อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...sompong532885@NULL091-229-1059บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/26/2016 6:57:20 PMApprove09/02/2016 
19RC-MIS-004E1473010809533538ทวี จันทะศรีTawee JuntaseeFleet Managerบริหาร อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...NULL@NULL091-229-1470บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/26/2016 6:51:58 PMApprove09/02/2016 
20RC-MIS-004E1473010808475524เปรมศักดิ์ ศรีนภาทิพย์Premsak SrinapatipFleet ManagerNULL อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...premsak_s@mibholding.com085-835-4348บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/26/2016 6:44:56 PMApprove09/02/2016 
21RC-MIS-004E14730108071870102สาธิต ลาทาSatit LataFleet ManagerNULL อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...satit_l@npp.co.th091-229-1057บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/26/2016 6:35:19 PMApprove09/02/2016 
22RC-MIS-004E147301080618839ยอดสยาม นาสวนYodsiam NasaunFleet Managerบริหาร อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...yodsiam_n@mibholding.com085-835-4848บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/26/2016 4:26:03 PMApprove09/02/2016 
23RC-MIS-004E1473010805582336นฤมล ผางเวียงืnarumon PhangwiengAdminปฏิบัติการ อ่านต่อคีย์แผนงานnarumon@mibholding.com085-835-7051บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)1/5/2016 3:55:11 PMApprove18/01/2016 
24RC-MIS-004E1472120804581262ธีรพงศ์ เศวตพันธ์Teerapong SawedtapanControl room analystบริหารงานขนส่ง อ่านต่อมอบหมายติดตามงาน Exportteerapong_saw@mibholding.com085-835-71บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)12/29/2015 11:09:03 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying11/01/2016
25RC-MIS-004E1472120803581262ธีรพงศ์ เศวตพันธ์Teerapong SawedtapanControl room analystบริหารงานขนส่ง อ่านต่อมอบหมายติดตามงาน Exportteerapong_saw@mibholding.com085-835-71บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)12/29/2015 11:04:04 AMApprove11/01/2016 
26RC-MIS-004E1472120802588537สัภยา ปรุกระโทกSappaya PrukrathokPlannerวางแผน อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...sappaya_p@NULL085-204-9857บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด12/23/2015 10:22:42 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying05/01/2016
27RC-MIS-004E1472120801580979สุดารัตน์ ลือเรื่องSudarat LuerueangAccountปฏิบัติการ อ่านต่อเปิด-ปิดงานsunisa_c@mibholding.com085-835-7160บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)12/10/2015 3:16:13 PMApprove23/12/2015 
28RC-MIS-004E1472120800580979สุดารัตน์ ลือเรื่องSudarat LuerueangAccountปฏิบัติการ อ่านต่อเปิด-ปิดงานsunisa_c@mibholding.com085-835-7160บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)12/10/2015 3:09:42 PMApprove23/12/2015 
29RC-MIS-004E1472120799581342กมลทิพย์ ศรีสุวะKamolthip Srisuwaเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการขนส่ง (GPS)บริหารงานขนส่ง อ่านต่อติดตามสถานะรถในระบบ TMS ผ่าน Timetable Monit...customer_mib1@mibholding.com085-835-1285บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)12/10/2015 11:21:42 AMApprove05/01/2016 
30RC-MIS-004E1472110798582298ปรารถนา โกทาPrattana KothaAdminวางแผน อ่านต่อจัดแผนงานในระบบให้ พจส.prattana_ko@mibholding.com085-835-7145บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)11/23/2015 11:38:02 AMApprove04/12/2015 
Page 1 of 17 (486 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
16
17
Next