ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ลำดับ
เลขที่รายการ
รหัสพนักงาน
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อ - นามสกุล (English)
ตำแหน่ง
ฝ่าย/แผนก
หน้าที่รับผิดชอบ
Email
เบอร์โทรศัพท์
บริษัทต้นสังกัด
ตรวจสอบสิทธิ์ที่ทำการขออนุมัติ
บริษัทเข้าใช้งาน
ข้อมูลผู้ทำรายการ
วันที่ทำรายการ
ผลการอนุมัติ
วันที่ขอเริ่มใช้สิทธิ์
Resend Mail
 
v
v
v
 
1RC-MIS-004E1472060761581121สกุลรัตน์ คำคูบอนSakhunrat KhamkhoobornAccountบัญชี อ่านต่อพนักงานบัญชีsakhun_k@hotmail.com085-835-1195บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/27/2015 3:37:16 PMApprove10/07/2015 
2RC-MIS-004E1472060760551184ธนิษฐา สุเมธนิยมThanittha SumetniyomAssistant to SRบริหาร อ่านต่อติดตามผลการดำเนินงานthanittha_s@npp.co.th085-835-4327Double A (1991) Public Co.บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/25/2015 4:57:05 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying08/07/2015
3RC-MIS-004E1472060759580979สุดารัตน์ ลือเรื่องSudarat LuerueangCall Center CAR Servicesบริหารงานขนส่ง อ่านต่อเปิด-ปิดงานขนส่งsunisa_c@mibholding.com085-835-4269บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)6/23/2015 9:59:38 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying06/07/2015
4RC-MIS-004E1472060758580884ชิษณุพงศ์ สารบรรณ์Chitsanuphong Sarabunเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์บริหารทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อร่วม จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พร้อมทั้งจัดประเม...chitsanuphong_s@mibholding.com085-835-1540บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/20/2015 2:39:26 PMApprove03/07/2015 
5RC-MIS-004E1472060757581053สิทธิชัย โนฤทธิ์Sitthichai Niritเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์บริหารทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อร่วม จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พร้อมทั้งจัดประเม...Sitthichai_n@mibholding.com085-835-1540บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)6/20/2015 2:35:58 PMMIS Manager is verifying03/07/2015
6RC-MIS-004E1472060755558220ภัทรศศิร์ ฤทธิยูงPhatsasi RitthiyoongAccountตรวจสอบภายใน และพัฒนาระบบ อ่านต่อเพื่อดูรายงานสำหรับงานตรวจสอบphatsasi_r@doublea1991.com085-835-3105Double A (1991) Public Co.บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/18/2015 11:53:21 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying01/07/2015
7RC-MIS-004E1472060755568196ีแสงระวี กล่ำเปี้ยSaengrawee KlumpiaAccountตรวจสอบภายใน และพัฒนาระบบ อ่านต่อเพื่อดึง report สำหรับงานตรวจสอบsaengrawee_k@doublea1991.com085-835-3105Double A (1991) Public Co.บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/18/2015 11:53:15 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying01/07/2015
8RC-MIS-004E1472060752580888ชนกนันท์ นากเกิดChanoknan NakkerdAct. Fleet Managerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส...chanoknan_n@mibholding.com085-835-1323บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/15/2015 10:12:41 AMMIS Manager is verifying26/06/2015
9RC-MIS-004E1472060752580887ชนารัตน์ จรรยาวดีChanarut ChanyawadeeAct. Fleet Managerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส...chanarut_c@mibholding.com085-835-1201บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)6/15/2015 10:11:59 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying26/06/2015
10RC-MIS-004E1472060752580890ธนาภรณ์ ย้อยดีThanaporn YoideeAct. Fleet Managerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส...thanaporn_y@mibholding.com085-835-7164บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/15/2015 10:12:58 AMMIS Manager is verifying26/06/2015
11RC-MIS-004E1472060751580529ฐิภาพร เอกตาแสงTiphaphon EkthaphonCall Center CAR Servicesบริหารงานขนส่ง อ่านต่อเปิด-ปิดงานsunisa_c@mibholding.com085-835-6149บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)6/9/2015 9:25:22 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying22/06/2015
12RC-MIS-004E1472050750541185จิตรลดา แก้วบุญเมืองJitlada Keawboonmuangเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการขนส่ง (GPS)ปฏิบัติการ อ่านต่อติดตามสถานะรถในระบบ TMS ผ่าน Timetable Monit...customer_1@mibholding.com085-8351661บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)5/22/2015 2:14:50 PMMIS Manager is verifying04/06/2015
13RC-MIS-004E1472050749570813นกแก้ว ผ่านสุวรรณNokgaew PansuwanAccountบริหารงานขนส่ง อ่านต่อวางแผนการเดินรถnokgaew_p@mibholding.com080-192-3024บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)5/11/2015 2:33:13 PMApprove22/05/2015 
14RC-MIS-004E1472050748580414นงนุช ทังสฤดีNongnuch TangsarudeeAdminบริหารงานขนส่ง อ่านต่อวางแผนการเดินรถืnongnuch_t@NULL085-835-1540บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)5/6/2015 2:32:53 PMApprove19/05/2015 
15RC-MIS-004E1472040747580363สุทธิดา มากยิ่งSuttida MakyingAccountบัญชี อ่านต่อแจ้งหนี้ค่าขนส่งsuttida_m@mibholding.com085-835-7160บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)4/30/2015 2:22:56 PMApprove13/05/2015 
16RC-MIS-004E1472040746560466คชาภรณ์ ศรีจรัสแสงKachaporn Srijaratsangหัวหน้างาน ตรวจสอบและเปิด-ปิดงานขนส่งบริหารงานขนส่ง อ่านต่อควบคุมการ จ่ายงานขนส่งของ เจ้าหน้าที่เปิด-ปิด...gps_lnslog@mibholding.com0858352081บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/28/2015 4:08:20 PMApprove11/05/2015 
17RC-MIS-004E1472040745552227สุภาพร สุพะตะSupaporn Supataพนักงานจ่ายงาน(เปิด-ปิดงาน)บริหารงานขนส่ง อ่านต่อจ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานขนส่งตามแผนการขนส่ง ...customer_1@mibholding.com085-835-6035บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/28/2015 11:47:48 AMApprove11/05/2015 
18RC-MIS-004E1472040744552227สุภาพร สุพะตะSupaporn Supataพนักงานจ่ายงาน(เปิด-ปิดงาน)บริหารงานขนส่ง อ่านต่อจ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานขนส่งตามแผนการขนส่ง ...customer_1@mibholding.com085-835-6035บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/28/2015 11:35:28 AMApprove11/05/2015 
19RC-MIS-004E1472040743580212สุภนิดา ยามีSuphanida YameeAccountบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อติดตามการทำงานของพนักงานจัดส่งsupanida_y@mibholding.com085-835-7145บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/27/2015 4:50:18 PMApprove08/05/2015 
20RC-MIS-004E1472040742580089วาสนา จันทร์พุทธาWassana JanputthaAccountบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อติดตามการทำงานของพนักงานจัดส่งwasana_ja@mibholding.com085-835-1316บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/27/2015 4:43:14 PMApprove08/05/2015 
21RC-MIS-004E1472040741580213วาสนา ทรงพินิจWatsana Songpinitเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อติดตามการทำงานของพนักงานจัดส่งwatsana_so@mibholding.com085-835-7193บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/27/2015 4:36:19 PMMIS Manager is verifying08/05/2015
22RC-MIS-004E1472040740550993สุนันท์ มะลิเลิศSunan MalilertFleet Managerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...sunan_ma@mibholding.com085-835-1323บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/17/2015 9:11:03 AMApprove30/04/2015 
23RC-MIS-004E1472040738588135ชลธิชา อ้อวิเศษChonticha OwisetAccountบัญชี อ่านต่อทำเอกสารแจ้งหนี้ / วางบิลchonticha_o@mibholding.com085-835-2504บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด4/9/2015 1:59:00 PMApprove30/04/2015 
24RC-MIS-004E1472040738588136สุวนันท์ จูเผื่อนSuwanan JoophuanAccountบัญชี อ่านต่อทำเอกสารแจ้งหนี้ / วางบิลsuwanan_j@mibholding.com085-835-2504บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด4/9/2015 1:59:01 PMApprove30/04/2015 
25RC-MIS-004E1472030737580259ืืนันทวัน วงค์แจ้Nantawan WongjaeAccountบริหารงานขนส่ง อ่านต่อบันทึกค่าใช้จ่ายnantawan_w@mibholding.com085-835-7146บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)3/13/2015 11:56:38 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying26/03/2015
26RC-MIS-004E147203073631378สุสถา หวังพงษ์พิพัฒน์Susatha WhangpongpipatFleet Managerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ...susatha_w@doublea1991.com085-835-0902บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)3/13/2015 9:09:54 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying26/03/2015
27RC-MIS-004E1472030734545319ศุภรัตน์ อารีชาติSupharat Arreechatพนักงานจ่ายงาน(เปิด-ปิดงาน)บริหารงานขนส่ง อ่านต่อจ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานขนส่งตามแผนการขนส่ง ...supharat_a@mibholding.com085-835-5223บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด3/12/2015 1:53:53 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying25/03/2015
28RC-MIS-004E1472030734568299สมหมาย คำกลิ่นSommai KhamklinCustomer Serviceขาย อ่านต่อรักษาฐานลูกค้าและหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงาน...sommai@mibholding.com085-835-1382บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัด3/12/2015 1:53:53 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying25/03/2015
29RC-MIS-004E1472030733552227สุภาพร สุพะตะSupaporn Supataพนักงานจ่ายงาน(เปิด-ปิดงาน)บริหารงานขนส่ง อ่านต่อจ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานขนส่งตามแผนการขนส่ง ...joy.supaporn@gmail.com080-574-2816บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)3/9/2015 9:12:20 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying20/03/2015
30RC-MIS-004E1472030732580103เณรัชญา คุณชินNaruchaya KunchinAccountบัญชี อ่านต่อคีย์เอกสารบิลก๊าซnaruchaya_k@mibholding.com085-835-2032บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)3/3/2015 11:08:58 AMApprove16/03/2015 
Page 1 of 15 (422 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
14
15
Next