ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ลำดับ
เลขที่รายการ
รหัสพนักงาน
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อ - นามสกุล (English)
ตำแหน่ง
ฝ่าย/แผนก
หน้าที่รับผิดชอบ
Email
เบอร์โทรศัพท์
บริษัทต้นสังกัด
ตรวจสอบสิทธิ์ที่ทำการขออนุมัติ
บริษัทเข้าใช้งาน
ข้อมูลผู้ทำรายการ
วันที่ทำรายการ
ผลการอนุมัติ
วันที่ขอเริ่มใช้สิทธิ์
Resend Mail
 
v
v
v
 
1RC-MIS-004E1472070775570580วัฒนา วันทะมาศWattana WanthamasPlannerวางแผน อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...wattana_w@mibholding.com085-835-4788บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัด7/28/2015 1:51:19 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying10/08/2015
2RC-MIS-004E1472070774581391วิชชุดา โผยเขียวWitchuda PhoykheioAccountบัญชี อ่านต่อบันทึกบัญชีparichart_t@mibholding.com085-838-1148บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด7/27/2015 1:47:25 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying07/08/2015
3RC-MIS-004E1472070773475524เปรมศักดิ์ ศรีนภาทิพย์Premsak SrinapatipAct. Fleet Managerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส...premsak_s@mibholding.com085-835-4348บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/27/2015 10:58:50 AMMIS Helpdesk Analyst is verifying07/08/2015
4RC-MIS-004E1472070772581341สุกัลยา สุดแดนSukanya SuddanAdminวางแผน อ่านต่อpianงานในระบบSukanya_su@mibholding.com085-835-1818บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)7/21/2015 2:19:31 PMApprove03/08/2015 
5RC-MIS-004E1472070770588274ปิยะพร โพธิ์เมืองเพียPiyaporn PhomuangpiaAccountบัญชี อ่านต่อจัดทำเอกสารแจ้งหนี้piyaporn_p@mibholding.com085-835-2086บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด7/15/2015 4:41:56 PMApprove28/07/2015 
6RC-MIS-004E1472070770588289วิลิกดา และเล็กWilikda LaelekAccountบัญชี อ่านต่อจัดทำเอกสารแจ้งหนี้wilikda_l@NULL085-835-5223บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด7/15/2015 4:41:51 PMApprove28/07/2015 
7RC-MIS-004E1472070769562949มลฤดี สีต่างคำMonruedee SeetangkhamAdminบริหารงานขนส่ง อ่านต่อผู้ช่วย PlannerMonruedee_s@mibholding.com085-835-4544บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/14/2015 11:16:56 AMMIS Manager is verifying27/07/2015
8RC-MIS-004E147207076818412059ทิฐิพล โคตรสุโพธิ์Titipon Titiponเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรสรรหา และคัดเลือกบุคลากร อ่านต่อสรรหาคัดเลือกผู้สมัครงานtitipon_k@mibholding.com085-835-0325บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/10/2015 11:10:59 AMApprove23/07/2015 
9RC-MIS-004E147207076534527นักสู้ บ่อยกระโทกNaksoo Boikrathok เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรสรรหา และคัดเลือกบุคลากร อ่านต่อสรรหาพนักงานจัดส่งnaksoo_b@mibholding.com085-835-5087บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/9/2015 2:55:18 PMApprove22/07/2015 
10RC-MIS-004E1472070765558577ปราณี ศรีคุณแสนPranee Srekunsanเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรสรรหา และคัดเลือกบุคลากร อ่านต่อสรรหาพนักงานจัดส่งpranee_sr@mibholding.com085-835-2857บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/9/2015 2:55:17 PMApprove22/07/2015 
11RC-MIS-004E1472070765544872ศิณีนาถ สุขใสSineenat Sooksaiเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรสรรหา และคัดเลือกบุคลากร อ่านต่อสรรหาพนักงานจัดส่งsineenat_s@mibholding.com085-835-5087บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/9/2015 2:55:17 PMApprove22/07/2015 
12RC-MIS-004E1472070763580654ชญาน์นันท์ จันทร์คำChayanan Chankamเจ้าหน้าที่ เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้บัญชี อ่านต่อติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง...chayanan_j@mibholding.com085-835-1212บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/7/2015 11:44:28 AMApprove20/07/2015 
13RC-MIS-004E1472070763580648ปาริฉัตร ปาเบ้าParichatr PabaoAccountNULL อ่านต่อพนักงานการเงินหน้างานparichatr_p@mibholding.com085-835-7053บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/7/2015 11:44:28 AMApprove20/07/2015 
14RC-MIS-004E1472070762580654ชญาน์นันท์ จันทร์คำChayanan ChankamAccountบัญชี อ่านต่อแจ้งหนี้ค่าขนส่งchayanan_j@mibholding.com085-835-1212บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/7/2015 11:26:53 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying20/07/2015
15RC-MIS-004E1472060761581121สกุลรัตน์ คำคูบอนSakhunrat KhamkhoobornAccountบัญชี อ่านต่อพนักงานบัญชีsakhun_k@hotmail.com085-835-1195บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/27/2015 3:37:16 PMApprove10/07/2015 
16RC-MIS-004E1472060760551184ธนิษฐา สุเมธนิยมThanittha SumetniyomAssistant to SRบริหาร อ่านต่อติดตามผลการดำเนินงานthanittha_s@npp.co.th085-835-4327Double A (1991) Public Co.บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/25/2015 4:57:05 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying08/07/2015
17RC-MIS-004E1472060759580979สุดารัตน์ ลือเรื่องSudarat LuerueangCall Center CAR Servicesบริหารงานขนส่ง อ่านต่อเปิด-ปิดงานขนส่งsunisa_c@mibholding.com085-835-4269บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)6/23/2015 9:59:38 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying06/07/2015
18RC-MIS-004E1472060758580884ชิษณุพงศ์ สารบรรณ์Chitsanuphong Sarabunเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์บริหารทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อร่วม จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พร้อมทั้งจัดประเม...chitsanuphong_s@mibholding.com085-835-1540บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/20/2015 2:39:26 PMApprove03/07/2015 
19RC-MIS-004E1472060757581053สิทธิชัย โนฤทธิ์Sitthichai Niritเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์บริหารทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อร่วม จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พร้อมทั้งจัดประเม...Sitthichai_n@mibholding.com085-835-1540บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)6/20/2015 2:35:58 PMApprove03/07/2015 
20RC-MIS-004E1472060755558220ภัทรศศิร์ ฤทธิยูงPhatsasi RitthiyoongAccountตรวจสอบภายใน และพัฒนาระบบ อ่านต่อเพื่อดูรายงานสำหรับงานตรวจสอบphatsasi_r@doublea1991.com085-835-3105Double A (1991) Public Co.บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/18/2015 11:53:21 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying01/07/2015
21RC-MIS-004E1472060755568196ีแสงระวี กล่ำเปี้ยSaengrawee KlumpiaAccountตรวจสอบภายใน และพัฒนาระบบ อ่านต่อเพื่อดึง report สำหรับงานตรวจสอบsaengrawee_k@doublea1991.com085-835-3105Double A (1991) Public Co.บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/18/2015 11:53:15 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying01/07/2015
22RC-MIS-004E1472060752580888ชนกนันท์ นากเกิดChanoknan NakkerdAct. Fleet Managerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส...chanoknan_n@mibholding.com085-835-1323บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/15/2015 10:12:41 AMApprove26/06/2015 
23RC-MIS-004E1472060752580887ชนารัตน์ จรรยาวดีChanarut ChanyawadeeAct. Fleet Managerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส...chanarut_c@mibholding.com085-835-1201บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)6/15/2015 10:11:59 AMApprove26/06/2015 
24RC-MIS-004E1472060752580890ธนาภรณ์ ย้อยดีThanaporn YoideeAct. Fleet Managerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส...thanaporn_y@mibholding.com085-835-7164บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/15/2015 10:12:58 AMApprove26/06/2015 
25RC-MIS-004E1472060751580529ฐิภาพร เอกตาแสงTiphaphon EkthaphonCall Center CAR Servicesบริหารงานขนส่ง อ่านต่อเปิด-ปิดงานsunisa_c@mibholding.com085-835-6149บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)6/9/2015 9:25:22 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying22/06/2015
26RC-MIS-004E1472050750541185จิตรลดา แก้วบุญเมืองJitlada Keawboonmuangเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการขนส่ง (GPS)ปฏิบัติการ อ่านต่อติดตามสถานะรถในระบบ TMS ผ่าน Timetable Monit...customer_1@mibholding.com085-8351661บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)5/22/2015 2:14:50 PMApprove04/06/2015 
27RC-MIS-004E1472050749570813นกแก้ว ผ่านสุวรรณNokgaew PansuwanAccountบริหารงานขนส่ง อ่านต่อวางแผนการเดินรถnokgaew_p@mibholding.com080-192-3024บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)5/11/2015 2:33:13 PMApprove22/05/2015 
28RC-MIS-004E1472050748580414นงนุช ทังสฤดีNongnuch TangsarudeeAdminบริหารงานขนส่ง อ่านต่อวางแผนการเดินรถืnongnuch_t@NULL085-835-1540บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)5/6/2015 2:32:53 PMApprove19/05/2015 
29RC-MIS-004E1472040747580363สุทธิดา มากยิ่งSuttida MakyingAccountบัญชี อ่านต่อแจ้งหนี้ค่าขนส่งsuttida_m@mibholding.com085-835-7160บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)4/30/2015 2:22:56 PMApprove13/05/2015 
30RC-MIS-004E1472040746560466คชาภรณ์ ศรีจรัสแสงKachaporn Srijaratsangหัวหน้างาน ตรวจสอบและเปิด-ปิดงานขนส่งบริหารงานขนส่ง อ่านต่อควบคุมการ จ่ายงานขนส่งของ เจ้าหน้าที่เปิด-ปิด...gps_lnslog@mibholding.com0858352081บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/28/2015 4:08:20 PMApprove11/05/2015 
Page 1 of 15 (436 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
14
15
Next