ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ลำดับ
เลขที่รายการ
รหัสพนักงาน
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อ - นามสกุล (English)
ตำแหน่ง
ฝ่าย/แผนก
หน้าที่รับผิดชอบ
Email
เบอร์โทรศัพท์
บริษัทต้นสังกัด
ตรวจสอบสิทธิ์ที่ทำการขออนุมัติ
บริษัทเข้าใช้งาน
ข้อมูลผู้ทำรายการ
วันที่ทำรายการ
ผลการอนุมัติ
วันที่ขอเริ่มใช้สิทธิ์
Resend Mail
 
v
v
v
 
1RC-MIS-004E1474030880572306จรัญ สิงห์พันธ์Jaran SingpanAccountNULL อ่านต่อNULLjaran_s@doublea1991.com085-835-1898บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด3/1/2017 2:54:01 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying14/03/2017
2RC-MIS-004E1474020879600211เหมือนฝัน ราสีประโคนMuanfun RasriprakonAdminNULL อ่านต่อเปิด - ปิดงาน จำเป็นต้องใช้ User ของตัวเองในการเปิด - ปิดงานmuanfun_r@mibholding.com085-835-7330บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP2)2/25/2017 3:13:39 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying10/03/2017
3RC-MIS-004E1474020878592372อาทิตย์ เนตรวารินทร์Aytid NedwarinOperationบริหารเครื่องจักร อ่านต่อประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส...aytid_n@mibholding.com085-835-7116บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)2/1/2017 11:25:10 AMMIS Helpdesk Analyst is verifying14/02/2017
4RC-MIS-004E1473120877591771กรพินธ์ คำเลิกKorapin ComlerkAdminวางแผน อ่านต่อขอออเดอร์วางแพนงาน/แก้ไขข้อมูลในระบบ304ts_export@mibholding.com085-835-1195บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)12/9/2016 4:21:58 PMApprove22/12/2016 
5RC-MIS-004E1473110874581919ภาคิณ ผลสุขPakin Phonsukเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการขนส่ง (GPS)บริหาร อ่านต่อติดตามสถานะรถในระบบ TMS ผ่าน Timetable Monit...Pakin_p@mibholding.com085-835-1330บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)11/23/2016 2:48:31 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying06/12/2016
6RC-MIS-004E1473110874581776มลฤด คะสุวรรณMonrudi Kasuwanเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการขนส่ง (GPS)บริหาร อ่านต่อติดตามสถานะรถในระบบ TMS ผ่าน Timetable Monit...Monrudi_k@mibholding.com085-835-1342บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)11/23/2016 2:48:31 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying06/12/2016
7RC-MIS-004E1473110873543363วรวรรณ ก่ำพรมราชWorawan Kampromrachหัวหน้างาน ตรวจสอบและเปิด-ปิดงานขนส่งบริหาร อ่านต่อควบคุมการ จ่ายงานขนส่งของ เจ้าหน้าที่เปิด-ปิด...worawan_k@mibholding.com085-835-1087บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)11/12/2016 3:00:20 PMMIS Manager is verifying25/11/2016
8RC-MIS-004E1473110872543363วรวรรณ ก่ำพรมราชWorawan Kampromrachหัวหน้างาน ตรวจสอบและเปิด-ปิดงานขนส่งบริหาร อ่านต่อควบคุมการ จ่ายงานขนส่งของ เจ้าหน้าที่เปิด-ปิด...worawan_k@mibholding.com085-835-1087บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)11/12/2016 2:57:46 PMApprove25/11/2016 
9RC-MIS-004E147311087144187ทินกร อุ่นพิมพ์Thinakorn Aunpimหัวหน้างาน ตรวจสอบและเปิด-ปิดงานขนส่งบริหาร อ่านต่อควบคุมการ จ่ายงานขนส่งของ เจ้าหน้าที่เปิด-ปิด...thinakorn_a@mibholding.com0858351346บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)11/12/2016 2:34:28 PMApprove25/11/2016 
10RC-MIS-004E1473110870542441เดชา มาตราDecha Mattraหัวหน้างาน ตรวจสอบและเปิด-ปิดงานขนส่งบริหาร อ่านต่อควบคุมการ จ่ายงานขนส่งของ เจ้าหน้าที่เปิด-ปิด...decha_ma@mibholding.com085-835-1330บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)11/11/2016 4:10:07 PMApprove24/11/2016 
11RC-MIS-004E1473110869591296ภรณ์ศุภา สุขศิริPornsupha SuksiriPlannerNULL อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...pornsupha_s@mibholding.com085-835-7409บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)11/11/2016 2:09:52 PMApprove24/11/2016 
12RC-MIS-004E1473090868598384ไพฑูรย์ อินดำPaitoon IndumOutsourcing Transport & Planning officerบริหารจัดการรถร่วม อ่านต่อสรรหาและวางแผนรถร่วมพื้นเรียบpaitoon@mibholding.com085-835-1587บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)9/29/2016 10:35:31 AMCEO (บริษัทเข้าใช้งาน) is verifying12/10/2016
13RC-MIS-004E1473090867591657ปริมาภรณ์ เกมาทะยุงParimaporn Kematayungพนักงานจ่ายงาน(เปิด-ปิดงาน)บริหารเครื่องจักร อ่านต่อจ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานขนส่งตามแผนการขนส่ง ...parimaporn_k@mibholding.com096-459-2031บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)9/6/2016 3:20:20 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying19/09/2016
14RC-MIS-004E1473080866535623นวมล เรืองเรื่อNawamon RuangruaAdminAdministrator อ่านต่อพนักงานบันทึกข้อมูลซ่อมบำรุง เปิดปิดงานรถทอยไม้ท่อนโรงชิพศาลาลำดวนadmin_maintenance@npp.co.th085-835-4826บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)8/9/2016 11:09:15 AMApprove22/08/2016 
15RC-MIS-004E1473080865535623นวมล เรืองเรื่อNawamon RuangruaAdminAdministrator อ่านต่อพนักงานบันทึกข้อมูลซ่อมบำรุง เปิดปิดงานรถทอยไม้ท่อนโรงชิพศาลาลำดวนadmin_maintenance@npp.co.th085-835-4826บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)8/9/2016 9:35:46 AMApprove22/08/2016 
16RC-MIS-004E1473070864581263พิไลวรรณ รอดทองสุขPilaiwan RodtongsukPlannerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...pilaiwan_r@mibholding.com085-835-7024บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/29/2016 2:42:06 PMMIS Manager is verifying11/08/2016
17RC-MIS-004E1473070863581263พิไลวรรณ รอดทองสุขPilaiwan RodtongsukPlannerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...pilaiwan_r@mibholding.com085-835-7024บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/29/2016 2:38:19 PMMIS Manager is verifying11/08/2016
18RC-MIS-004E1473070862581263พิไลวรรณ รอดทองสุขPilaiwan RodtongsukAccountNULL อ่านต่อวางแผนงานไม้ท่อนpilaiwan_r@mibholding.com085-835-7024บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/29/2016 2:33:37 PMApprove11/08/2016 
19RC-MIS-004E1473070861551517ปทุมมา พรมแก้วPathumma Phomkeaoหัวหน้างาน ตรวจสอบและเปิด-ปิดงานขนส่งบริหารงานขนส่ง อ่านต่อควบคุมการ จ่ายงานขนส่งของ เจ้าหน้าที่เปิด-ปิด...pathumma_p@mibholding.com085-835-5281บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP2)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP2)7/27/2016 10:02:06 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying09/08/2016
20RC-MIS-004E147307086013081994ดารารัตน์ ทัพมงคลDararat ThapmongkhonAccountบัญชี อ่านต่อแจ้งหนี้/วางบิลdararat_t@mibholding.com085-835-2504บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด7/26/2016 12:04:20 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying08/08/2016
21RC-MIS-004E1473070859541235บุษบา กองชุมพลBussaba Kongchumpholพนักงานจ่ายงาน(เปิด-ปิดงาน)บริหารงานขนส่ง อ่านต่อจ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานขนส่งตามแผนการขนส่ง ...bussaba_ko@mibholding.com085-835-1349บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP2)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP2)7/25/2016 4:52:31 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying25/08/2016
22RC-MIS-004E147307085839934ณัฐวุฒิ วงษ์บำหรุNatthawut WongbumhruOperationบริหารงานขนส่ง อ่านต่อประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส...natthawut_w@mibholding.com0858351536บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/21/2016 8:57:52 AMApprove03/08/2016 
23RC-MIS-004E1473070857591296ภรณ์ศุภา สุขศิริPornsupha SuksiriAssistant to CEOบริหาร อ่านต่อประสานงาน ถ่ายทอดคำสั่ง และให้คำแนะนำต่อเจ้าห...pornsupha_s@mibholding.com085-835-7409บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/16/2016 3:27:33 PMApprove29/07/2016 
24RC-MIS-004E1473070856535440อรนิสา บุญเนื่องOrnnisa BunnuangFinanceบัญชี อ่านต่อดึงข้อมูลรายงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆornnisa_b@mibholding.com085-835-5237บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด7/12/2016 8:41:34 AMCEO (บริษัทเข้าใช้งาน) is verifying25/07/2016
25RC-MIS-004E1473060855590250ตรีเพชร พลอาจTriphet Phonartหัวหน้างาน ตรวจสอบและเปิด-ปิดงานขนส่งบริหารงานขนส่ง อ่านต่อควบคุมการ จ่ายงานขนส่งของ เจ้าหน้าที่เปิด-ปิด...triphet_p@mibholding.com085-835-4830บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/30/2016 9:56:59 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying13/07/2016
26RC-MIS-004E1473060854551001จิราภรณ์ จำติ๊บJiraporn JumtipPlannerปฏิบัติการ อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...jiraporn_j@mibholding.com085-835-0335บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)6/29/2016 4:18:53 PMMIS Manager is verifying12/07/2016
27RC-MIS-004E147306085318007472พจเวศน์ ทาแก้วPodjawat ThakaeoAct. Safety Managerบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อ่านต่อตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเก...podjawat_t@mibholding.com085-835-0499บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด6/27/2016 4:37:25 PMCEO (บริษัทเข้าใช้งาน) is verifying08/07/2016
28RC-MIS-004E1473060852590226ลลนา เหลาสิงห์Lalana Laosingเจ้าหน้าที่ เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้บัญชี อ่านต่อติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง...lalana_l@mibholding.com085-835-7050บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/24/2016 4:09:56 PMApprove07/07/2016 
29RC-MIS-004E1473060851591057กมลวรรณ เจือจันทึกKamonwan JunjantuekSaleขาย อ่านต่อหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา...kamonwan_j@mibholding.com085-835-1882บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัด6/10/2016 8:56:23 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying23/06/2016
30RC-MIS-004E1473060850590255นภาพร พวงประดับNapaporn PhungpadapAdminNULL อ่านต่อผู้ช่วยplannernapaporn_pa@NULL085-836-1201บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/7/2016 4:49:21 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying20/06/2016
Page 1 of 18 (534 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
17
18
Next