ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ลำดับ
เลขที่รายการ
รหัสพนักงาน
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อ - นามสกุล (English)
ตำแหน่ง
ฝ่าย/แผนก
หน้าที่รับผิดชอบ
Email
เบอร์โทรศัพท์
บริษัทต้นสังกัด
ตรวจสอบสิทธิ์ที่ทำการขออนุมัติ
บริษัทเข้าใช้งาน
ข้อมูลผู้ทำรายการ
วันที่ทำรายการ
ผลการอนุมัติ
วันที่ขอเริ่มใช้สิทธิ์
Resend Mail
 
v
v
v
 
1RC-MIS-004E1472110798582298ปรารถนา โกทาPrattana KothaAdminวางแผน อ่านต่อจัดแผนงานในระบบให้ พจส.prattana_ko@mibholding.com085-835-7145บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)11/23/2015 11:38:02 AMMIS Helpdesk Analyst is verifying04/12/2015
2RC-MIS-004E1472110797551283นิตยา นนทเสนNittaya NonthasenAccountบริหารงานขนส่ง อ่านต่อตั้งเบิกค่าใช้จ่ายืnittaya_no@mibholding.com085-835-1528บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)11/20/2015 2:49:48 PMMIS Helpdesk Analyst is verifying03/12/2015
3RC-MIS-004E1472100796562550นิภาพร ทองสุขNipaphorn Thongsookเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อNULLnipaphorn_t@mibholding.com085-835-1341บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP2)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP2)10/16/2015 9:03:18 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying29/10/2015
4RC-MIS-004E1472090795581789อนันต์ คาตบัวAnun Katbuaหัวหน้างาน ตรวจสอบและเปิด-ปิดงานขนส่งบริหารงานขนส่ง อ่านต่อควบคุมการ จ่ายงานขนส่งของ เจ้าหน้าที่เปิด-ปิด...customer_1@mibholding.com085-835-7051บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)9/21/2015 9:40:33 AMApprove21/10/2015 
5RC-MIS-004E1472090794581853วิภาวรรณ สุขเกษมWiphawan SukkasemAccountบัญชี อ่านต่อบัญชีรายคันwiphawan_s@mibholding.com085-835-1781บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด9/17/2015 9:02:00 AMApprove30/09/2015 
6RC-MIS-004E1472090793581745ชฎาภรณ์ พานะลมChadaporn PanalomAccountขาย อ่านต่อออกใบเสนอราคาและคำสั่งขอจัดส่งสินค้าchadaporn@mibholding.com085-835-2089บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด9/15/2015 11:48:51 AMApprove28/09/2015 
7RC-MIS-004E1472090791580122กนกวรรณ แก้วประสิทธิ์Kanokwan KaewprasitAssistant to CEOบริหาร อ่านต่อประสานงาน ถ่ายทอดคำสั่ง และให้คำแนะนำต่อเจ้าห...kanokwan_kae@mibholding.com085-835-2099บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด9/15/2015 11:42:13 AMApprove28/09/2015 
8RC-MIS-004E1472090791410261รัตนากร ลือโลกRattanakorn LuelokCustomer Serviceการตลาด อ่านต่อรักษาฐานลูกค้าและหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงาน...rattanakorn_l@mibholding.com085-8353622บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด9/15/2015 11:42:13 AMApprove28/09/2015 
9RC-MIS-004E1472090790581745ชฎาภรณ์ พานะลมChadaporn PanalomAccountขาย อ่านต่อออกใบเสนอราคาและบันทึการจัดส่งchadaporn@mibholding.com085-835-2089บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด9/15/2015 11:41:17 AMApprove28/09/2015 
10RC-MIS-004E1472090789588393นิภาพร วรเกตุNipapon WoraketAccountบัญชี อ่านต่อออกเอกสารแจ้งหนี้nipapon_w@mibholding.com085-835-5223บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด9/15/2015 9:56:04 AMApprove28/09/2015 
11RC-MIS-004E1472090788581263พิไลวรรณ รอดทองสุขPilaiwan RodtongsukPlannerปฏิบัติการ อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...pilaiwan_r@NULL085-835-7024บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)9/9/2015 2:17:26 PMMIS Manager is verifying22/09/2015
12RC-MIS-004E1472090787581264บุญจิตตรี จิตตั้งบุญญาBoonjittree JittungboonyaPlannerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...ิboonjittree_j@mibholding.com085-835-6056บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)9/9/2015 1:39:51 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying22/09/2015
13RC-MIS-004E1472090786581744กนิษฐา คาบพิมายKanittha KabphimaiAccountบัญชี อ่านต่อเปิดปิดงาน บันทึกค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายkanitttha_k@mibholding.com162-156-1745บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด9/3/2015 11:20:26 AMApprove16/09/2015 
14RC-MIS-004E1472080785581722วราลักษณ์ นาคเสนWararuk Naksenเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการขนส่ง (GPS)บริหารงานขนส่ง อ่านต่อติดตามสถานะรถในระบบ TMS ผ่าน Timetable Monit...wararuk_n@gmail.com085-835-1316บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)8/25/2015 2:15:06 PMMIS Manager is verifying10/09/2015
15RC-MIS-004E147208078443992ภานิวัฒน์ โนวิรัมย์Paniwat NowiramSale Managerขาย อ่านต่อศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการ ...paniwat@mibholding.com085-835-1199บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด8/25/2015 11:58:03 AMApprove21/09/2015 
16RC-MIS-004E1472080783570580วัฒนา วันทะมาศWattana WanthamasPlannerวางแผน อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...wattana_w@mibholding.com085-835-4788บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด8/10/2015 3:11:49 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying21/08/2015
17RC-MIS-004E1472080781580529ฐิภาพร เอกตาแสงTiphaphon EkthaphonPlannerปฏิบัติการ อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...sunisa_c@mibholding.com085-835-6149บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)8/6/2015 10:13:11 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying19/08/2015
18RC-MIS-004E1472080781580979สุดารัตน์ ลือเรื่องSudarat LuerueangPlannerปฏิบัติการ อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...sunisa_c@mibholding.com085-835-4269บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)8/6/2015 10:13:12 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying19/08/2015
19RC-MIS-004E1472080780580300ธนภรณ์ ศรีธะโรThanaporn SritharoPlannerปฏิบัติการ อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...thanaporn_s@mibholding.com085-835-6005บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)8/6/2015 9:30:26 AMApprove19/08/2015 
20RC-MIS-004E1472080779544982บังอร อุดมรักษ์Bangon UdomrakAccountบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อแก้ไขสถานะ เพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่บนระบบ TMS MASTER DATAbangon_u@mibholding.com085-835-1273บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)8/5/2015 4:50:52 PMApprove18/08/2015 
21RC-MIS-004E1472080776581506วราภรณ์ บุญธรรมWaraporn BunthamAccountบัญชี อ่านต่อบันทึกใบเบิกชื้อเพลิงNULL@NULL085-835-1133บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)8/1/2015 9:38:50 AMApprove14/08/2015 
22RC-MIS-004E1472070775570580วัฒนา วันทะมาศWattana WanthamasPlannerวางแผน อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...wattana_w@mibholding.com085-835-4788บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัด7/28/2015 1:51:19 PMApprove13/08/2015 
23RC-MIS-004E1472070774581391วิชชุดา โผยเขียวWitchuda PhoykheioAccountบัญชี อ่านต่อบันทึกบัญชีparichart_t@mibholding.com085-838-1148บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัด7/27/2015 1:47:25 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying07/08/2015
24RC-MIS-004E1472070773475524เปรมศักดิ์ ศรีนภาทิพย์Premsak SrinapatipAct. Fleet Managerบริหารงานขนส่ง อ่านต่อประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส...premsak_s@mibholding.com085-835-4348บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/27/2015 10:58:50 AMApprove07/08/2015 
25RC-MIS-004E1472070772581341สุกัลยา สุดแดนSukanya SuddanAdminวางแผน อ่านต่อpianงานในระบบSukanya_su@mibholding.com085-835-1818บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)7/21/2015 2:19:31 PMApprove03/08/2015 
26RC-MIS-004E1472070770588274ปิยะพร โพธิ์เมืองเพียPiyaporn PhomuangpiaAccountบัญชี อ่านต่อจัดทำเอกสารแจ้งหนี้piyaporn_p@mibholding.com085-835-2086บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด7/15/2015 4:41:56 PMApprove28/07/2015 
27RC-MIS-004E1472070770588289วิลิกดา และเล็กWilikda LaelekAccountบัญชี อ่านต่อจัดทำเอกสารแจ้งหนี้wilikda_l@NULL085-835-5223บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด7/15/2015 4:41:51 PMApprove28/07/2015 
28RC-MIS-004E1472070769562949มลฤดี สีต่างคำMonruedee SeetangkhamAdminบริหารงานขนส่ง อ่านต่อผู้ช่วย PlannerMonruedee_s@mibholding.com085-835-4544บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/14/2015 11:16:56 AMApprove27/07/2015 
29RC-MIS-004E147207076818412059ทิฐิพล โคตรสุโพธิ์Titipon Titiponเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรสรรหา และคัดเลือกบุคลากร อ่านต่อสรรหาคัดเลือกผู้สมัครงานtitipon_k@mibholding.com085-835-0325บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/10/2015 11:10:59 AMApprove23/07/2015 
30RC-MIS-004E147207076534527นักสู้ บ่อยกระโทกNaksoo Boikrathok เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรสรรหา และคัดเลือกบุคลากร อ่านต่อสรรหาพนักงานจัดส่งnaksoo_b@mibholding.com085-835-5087บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)7/9/2015 2:55:18 PMApprove22/07/2015 
Page 1 of 16 (457 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
15
16
Next